Erasmus +

Erasmus +

Un grupo de profesores do colexio está a colaborar nun Proxecto Erasmus + a nivel europeocoordinado pola universidade italiana PEGASO ONLINE UNIVERSITY e na que participarán distintoscentros de estudos de Grecia, Bulgaria, Turquía e Italia. A coordinadora do proxecto...