ETAPAS EDUCATIVAS

O colexio conta cunha liña educativa única que comeza aos 3 anos en Educación Infantil e chega ata os 16 en 4º de ESO.

Educación Infantil

Período de adaptación escolar en 3 anos.
Ambiente familiar.
Aula de xogo.
Patio exterior.
Pizarra dixital.
Gabinete Psicopedagóxico.
Aula de Educación Especial.
Profesor de apoio, audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica.
Titorías individualizadas.
Iniciación á lectura e escritura dende os 3 anos.
Auxiliar de conversa en inglés.
Aula matinal.
Festivais.
Saídas formativas.

Educación Primaria

Titorías individualizadas.
Informe de seguimento a metade de trimestre.
Gabinete Psicopedagóxico.
Aula de Educación Especial.
Profesor de apoio, audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica.
Auxiliar de conversa en inglés.
Lingua de signos española, francés, teatro, expresión corporal…
Semanas e xornadas temáticas: Ciencias, Libro, Letras Galegas, Deportivas…
Aulas Dixitais e Abalar.
Hora de apoio titelada de tarde en pequeno grupo.
Actividades extraescolares.
Campamentos e festivais.
Entrega de orlas a final de etapa.

Educación Secundaria

Materias complementarias.
Reforzos educativos.
Hora de apoio titelada de tarde en pequeno grupo.
Informes de seguimento a metade de trimestre.
Titorías individualizadas.
Aulas Dixitais e Abalar.
Departamento de Orientación e Gabinete Psicopedagóxico.
Profesorado de apoio e pedagoxía terapéutica.
Aula de Educación Especial.
Auxiliar de conversa en inglés.
Control de asistencia ao colexio.
Saídas formativas e culturais.
Celebración de Semanas Culturais: Ciencias, Libro, Letras Galegas, Deportivas…
Viaxe fin de estudos 3º e 4º ESO.
Acto de graduación a final de etapa.