O Departamento de Orientación está a desenvolver coa clase de 1º ESO un Programa de habilidades sociais. As diferentes actividades ofrécenlles, ás rapazas e rapaces, un espazo e un tempo para experimentar diversas situacións sociais co obxectivo de mellorar as súas habilidades cara os demais e cara eles mesmos.

Para coñecer máis sobre esta actividade visita o Blog de Orientación na páxina web do colexio.