A partir deste luns 16 as tarefas a realizar e o método de traballo a seguir polas alumnas e alumnos durante o período de peche serán enviadas por TokApp.