Etapas

ETAPAS EDUCATIVAS

O colexio conta cunha liña educativa única que comeza aos 3 anos en Educación Infantil e chega ata os 16 en 4º de ESO.

Educación infantil

 • Período de adaptación escolar en 3 anos.
 • Ambiente familiar.
 • Aula de xogo.
 • Patio exterior.
 • Pizarra dixital.
 • Gabinete Psicopedagóxico.
 • Aula de Educación Especial.
 • Profesor de apoio, audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica.
 • Titorías individualizadas.
 • Iniciación á lectura e escritura dende os 3 anos.
 • Auxiliar de conversa en inglés.
 • Aula matinal.
 • Festivais.
 • Saídas formativas.

Educación Primaria

 • Titorías individualizadas.
 • Informe de seguimento a metade de trimestre.
 • Gabinete Psicopedagóxico.
 • Aula de Educación Especial.
 • Profesor de apoio, audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica.
 • Auxiliar de conversa en inglés.
 • Lingua de signos española, francés, teatro, expresión corporal…
 • Semanas e xornadas temáticas: Ciencias, Libro, Letras Galegas, Deportivas…
 • Aulas Dixitais e Abalar.
 • Hora de apoio titelada de tarde en pequeno grupo.
 • Actividades extraescolares.
 • Campamentos e festivais.
 • Entrega de orlas a final de etapa.

Educación Secundaria

 • Materias complementarias.
 • Reforzos educativos.
 • Hora de apoio titelada de tarde en pequeno grupo.
 • Informes de seguimento a metade de trimestre.
 • Titorías individualizadas.
 • Aulas Dixitais e Abalar.
 • Departamento de Orientación e Gabinete Psicopedagóxico.
 • Profesorado de apoio e pedagoxía terapéutica.
 • Aula de Educación Especial.
 • Auxiliar de conversa en inglés.
 • Control de asistencia ao colexio.
 • Saídas formativas e culturais.
 • Celebración de Semanas Culturais: Ciencias, Libro, Letras Galegas, Deportivas…
 • Viaxe fin de estudos 3º e 4º ESO.
 • Acto de graduación a final de etapa.