Skip to content

O noso colexio

inclusión, o respecto e a tolerancia forman o eixo vertebrador arredor do que desenvolvemos o labor educativo. O traballo, coordinado e personalizado, desenvolvido nun ambiente familiar, ten como obxectivo propiciar o pensamento reflexivo e crítico a partir das vivencias e dos coñecementos.

Educación Especial

A aula está dirixida a aquelas alumnas e alumnos que presenta necesidades educativas específicas e que  precisan dun ensino moi individualizado e adaptado ás súas necesidades.

O traballo desenvolvido na aula de educación especial está encamiñado mellorar as competencias, a acadar seguridade e autonomía respectando os diferentes ritmos de aprendizaxe.

O ensino na aula parte das seguintes bases:

 • O ditame de escolarización e adaptacións curriculares
 • Coñecemento das nenas e nenos da aula a través da atención individualizada e en pequeno grupo
 • Uso de materiais adaptados ás necesidades
 • Coordinación cos mestres da aula de referencia
 • Contacto directo coas familias
 • Atención e coordinación cos profesionais externos ao colexio

Departamento de orientación

Apoia o labor do centro e do conxunto do profesorado en todas aquelas actuacións encamiñadas a asegurar unha formación integral.

Facilita a adaptación do proceso de ensino -aprendizaxe ás características e necesidades das alumnas e alumnos.

Actividades:

 • Colaborar na elaboración do plan de acción titorial e no plan de convivencia
 • Asesoramento do equipo docente
 • Seguemento do alumnado
 • Planificación de medidas de atención á diversidade
 • Tramitación becas N.E.E.
 • Coordinación na elaboración de adaptacións curriculares
 • Elaboración de diagnósticos
 • Probas diagnósticas en 6º de primaria e 2º de ESO
 • Orientación vocacional en 3º e 4º de ES0
 • Elaboración dos consellos orientadores ao finalizar a etapa de ESO
 • Coordinación de programas educativos:
  • Prevención de drogas
  • Riscos de Internet
  • Habilidades sociais e intelixencia emocional
  • Charlas de orientación vocacional
  • Acoso escolar
  • Prevención de condutas violentas

gabinete psicopedagóxico

 • Coordinación do profesorado de Apoio, PT e AL
 • Intercoordinación entre os profesionais que interveñen na área de actuación do gabinete (psicóloga, pedagoga, mestra de educación especial (PT), especialista en audición e linguaxe (AL), profesorado de apoio)
 • Detección e diagnose de necesidades educativas
 • Elaboración de informes psicoeducativos
 • Propostas de intervención educativa
 • Avaliación do resultado das distintas intervencións e, de ser preciso, reelaboración das mesmas
 • Apoio ao profesorado para atención das necesidades educativas temporais ou permanentes
 • Apoio ao profesorado para a atención ao alumno dentro e fóra da aula ordinaria
 • Atención en problemáticas non específicas do ámbito escolar que inflúen directamente no mesmo
 • Atención aos pais ante problemáticas escolares

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies