Esta aula está dirixida a aqueles alumnos que presenta necesidades educativas importantes de forma temporal ou permante e, que en función da problemática específica, precisan dun programa educativo que non é susceptible de desenvolverse adecuadamente na aula ordinaria.
O traballo coordinado entre os mestres da aula de educación especial e demais aulas non perde de vista a integración do alumno no seu grupo de referencia.