• Actividades complementarias.
 • Reforzos educativos
 • Informes de seguimento antes da entrega de boletíns trimestrais.
 • Titorías trimestrais cos pais/nais.
 • Aulas Dixitais e Abalar.
 • Auxiliar de conversa en inglés.
 • Control de asistencia ao colexio.
 • Departamento de Orientación e Gabinete Psicopedagóxico.
 • Saídas formativas e culturais.
 • Celebración de Semanas Culturais: Ciencias, Libro, Letras Galegas, Olimpiadas Bouza Brey...
 • Participación no Proxecto bilingüe en Educación Plástica e Visual.
 • Programa de Viaxes ao estranxeiro (Reino Unido).
 • Viaxe fin de estudos 3º e 4º ESO.
 • Entrega de orlas en 4º da ESO.