• Apoios nas materias de Lingua castelá e lingua galega, matemáticas e inglés.
 • Hora de apoio de 16:00 a 17:00 horas titelada por un profesor en grupos reducidos.
 • Actividades complementarias.
 • Informes de seguimento antes da entrega de boletíns trimestrais.
 • Titorías trimestrais cos pais/nais.
 • Servizo de Gabinete.
 • Saídas formativas e culturais.
 • Actividades extraescolares.
 • Campamentos e festivais.
 • Semanas culturais: Olimpiadas, Ciencias, Libro e Letras Galegas,...
 • Auxiliar de conversa en inglés.
 • Aulas Dixitais e Abalar.
 • Proxecto bilingüe en plástica e ed. Física
 • Entrega de orlas en 6º de primaria