• O uniforme é obrigatorio e deberá axustarse sempre ás prendas aquí reseñadas.
  • En caso de que o alumno/a asista pola tarde a algunha actividade debe vir co uniforme ou co chándal.
  • A roupa debe estar debidamente identificada para evitar perdas.
  • O centro non se responsabiliza das prendas extraviadas.
  • En todo caso, os nenos deberán vir limpos, arreglados e coa roupa en boas condicións.
  • En caso de incumprir esta normativa aplicarase o regulamento de réxime interno do centro.