• Período de adaptación escolar en 3 anos.
 • Ambiente familiar.
 • Aulas de xogo.
 • Patio exterior.
 • Pizarra dixital.
 • Apoio tanto fóra como dentro da aula con nenos que presentan dificultades.
 • Traballo de Audición e Linguaxe con nenos que teñen problemas de pronunciación dalgún fonema a partir de 5 anos.
 • Titorías trimestrais cos pais/nais.
 • Iniciación á lectura e escritura dende os 3 anos.
 • Auxiliar de conversa en inglés.
 • Aula matinal.
 • Iniciación musical.
 • Iniciación lingua galega.
 • Festivais.
 • Saídas formativas.