Gabinete Psicopedagóxico (Ed. Infantil e Primaria)

Trabállanse de forma xeral con todos os alumnos:
  • Obradoiro de autoestima (1º e 2º de primaria)
  • Obradoiro de resolución de conflitos (3 e 4º de primaria)
  • Obradoiro de técnicas de estudo (5º e 6º de primaria)
Trabállase de forma máis particular cos alumnos que o precisen:
  • Programa de intervención temperá en dificultades da linguaxe.
  • Obradoiro de enriquecemento educativo.
  • Programa de mellora lectora.
  • Programa de mellora da caligrafía.