Obxectivos xerais

Potencia-la axilidade visual.

Afianza-lo razoamento en situacións concretas.

Reforza-la escritura e lectura adaptada a cada curso.

Mellora-las lagoas conceptuais.

Horario

Tódolos martes dende outubro ata xuño. O horario é 16:00 a 17:30.

Idade

Tódolos alumnos de primaria e infantil 5 años.

Prezo

20 euros ó mes.

Impartida por

Eva.