Obxectivos xerais

Iniciar aos nenos/as no fútbol sala achegándoos a este deporte e ensinándolle-los fundamentos básicos. Contribuír á súa formación integral mediante a súa relación social cos outros nenos/as do equipo. Ensinárlle-lo valor do traballo en equipo e a importancia da cooperación.

Horario

Os luns:

  • Infantil: 16:00-17:00.
  • 1º e 2º de 16:30 a 17:30.
  • 3º 4º 5º y 6º de 18:00 a 20:00. Futbol 8 (Candeán)

Os mércores:

  • Infantil 1º e 2º de 17.00 a 18:00.
  • 3º e 4º; 5º e 6º de 18:00 a 20.00.
  • Fútbol 8 (Candeán)

As clases serán de dúas sesións semanais dunha hora de duración dende outubro ata xuño.

Prezo

20 euros ó mes por alumno

Impartida por

Enrique