Obxectivos xerais

  • Divertirse.
  • Desenvolve-la coordinación.
  • Fomenta-la socialización.
  • Desenvolve-la confianza en sí mesmos.
  • Coñecer unha arte marcial.

Horario

Tódolos mércores de 17:00 a 19:00 horas dende outubro ata xuño.

Idade

Tódolos alumnos dende Infantil ata Bacharelato, realizando os grupos por idades.

Prezo

20 euros ó mes.

Impartida por

Manolo.