Obxectivos xerais 

  • Aprender a estudiar
  • Mellora-lo rendemento escolar
  • Rematar ben os estudos
  • Mellora-lo método de estudo
  • Fomenta-los hábitos de estudo

Horario

Tódolos martes dende outubro ata xuño. O horario dependera do número de alumnos.

Idade

Tódolos rapaces dende 4º de Primaria ata Bacharelato.

Prezo

20 euros ó mes.

Impartida por

Eva.