Obxectivos xerais

Practica-la lingua inglesa a nivel oral e escrito Manter pequenas conversas e diálogos.

Practicar estructuras gramaticais

Horario

Tódolos xoves de 17:00 a 18:00 dende outubro ata xuño.

Idade

Todos aqueles alumnos de Primaria e primeiro ciclo da ESO que queiran práctica-lo inglés a nivel oral e gramatical.

Prezo

20 euros ó mes.

Impartida por

Blanca