Trabállase de forma xeral con todos os alumnos:
  • Obradoiro de habilidades sociais
  • Programa de orientación vocacional (4º ESO)
Trabállase de forma individualizada cos alumnos que o precisen:
  • Programa de mellora lectora
  • Programa de mellora na comprensión lectora
  • Programa de organización e planificación das tarefas